Bli medlem
Om du vill vara med och dansa i Sollefteå Folkdansgille betalar
du in medlemsavgiften på postgiro 13 16 69-4 (Sollefteå Folkdansgille).
Medlemsavgift: barn och ungdom (7-25 år) 150 kr
vuxna 250 kr
Uppge namn, adress, telefon, personnr xxxxxxx-xxxx  och epost (om ni har).
I medlemsavgiften ingår Tidskriften Hembygden samt en försäkring (som gäller vid föreningens aktiviteter).
Behöver ni veta mera, kontakta:
Sollefteå Folkdansgille
Maria Sollén
Tel: 070-205 81 81

e-post: info@folkdans.net